MenuĐài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA  

 

NĂM ĐIỀU CẦN BIẾT LIÊN QUAN

ĐẾN NGƯỜI SỐNG PHỤ THUỘC

VÀ KHAI MIỄN GIẢM CÁ NHÂN

 

THÚY CHI – IRS/SPEC/Tax Tip 2009-04

 

Người sống phụ thuộc vào người khác – “dependent” gồm:

* Con đủ tiêu chuẩn của người thọ thuế (qualifying child), hay

* Thân nhân đủ tiêu chuẩn của người thọ thuế (qualifying relative).

Quý vị có thể khai miễn giảm cá nhân (exemption) cho con hay thân nhân đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế chỉ khi nào những người này hội đủ những điều kiện sau đây:

1.Điều kiện về tình trạng phụ thuộc (Dependent taxpayer test)

2.Điều kiện về khai chung hồ sơ thuế (Joint return test)

3.Điều kiện về tình trạng cư trú: công dân hay thường trú dân (Citizen or resident test)

Các điều kiện kể trên được giải thích rõ trên ấn bản số 17 (Publication 17 – Your Federal Income Tax).

Quý vị được quyền khai một xuất miễn giảm cá nhân cho mỗi người quý vị khai trên hồ sơ thuế là người sống phụ thuộc vào quý vị. Quý vị có thể khai miễn giảm cá nhân cho người sống phụ thuộc ngay cả khi người này khai và nộp hồ thuế riêng cho họ.

1.Những người sống phụ thuộc vào người khác có thể phải khai và nộp hồ sơ thuế riêng cho họ. Ngay cả khi cha mẹ, hay một người khác khai quý vị là người sống phụ thuộc trên hồ sơ thuế của họ, quý vị vẫn có thể phải nộp hồ sơ thuế cho mình. Việc quý vị có phải khai và nộp đơn thuế hay không thùy thuộc vào một số các yếu tố, bao gồm: số tiền quý vị kiếm được không phải từ việc làm (unearned income), thù lao làm việc và tổng lợi tức của quý vị (earned and gross income), tình trạng hôn nhân của quý vị (marital status), bất cứ một khoản tiền thuế đặc biệt nào quý vị còn nợ (any special tax you owe), và bất cứ khoản tín thuế dành cho người có thu nhập thấp nào quý vị đã nhận trước (any advance Earned Incoe Credit Payments you received).

2.Các xuất miễn thuế làm giảm nguồn lợi tức phải đóng thuế của quý vị. Có hai loại xuất giảm thuế: xuất miễn thuế cá nhân (personal exemption) và xuất miễn thuế cho những người sống phụ thuộc vàongười thọ thuế (exemptions for dependents). Cho mỗi xuất miễn thuế, quý vị có thể trừ  đi $3,500 từ tổng lợi tức khai trên hồ sơ thuế của năm 2008. Các khoản tiền được giảm từ các xuất miễn thuế sẽ giảm đi khi tổng lợi tức người thọ thuế cao hơn một số giới hạn nhất định căn cứ trên cương vị khai thuế của quý vị.

3.Những người sống phụ thuộc không thể khai miễn giảm cá nhân cho mình. Nếu quý vị khai một người  là “dependent” trên hồ sơ thuế của mình, chẳng hạn con cái của quý vị, người sống phụ thuộc này không thể khai miễn giảm cá nhân trên hồ sơ thuế của chính họ.

4.Người phối ngẫu của quý vị chẳng bao giờ là “người sống phụ thuộc – dependent” của quý vị. Trên một hồ sơ thuế khai chung, quý vị có thể khai nhận một xuất miễn giảm cá nhân cho quý vị và một xuất cho người vợ/chồng của quý vị. Trường hợp quý vị khai riêng hồ sơ thuế, quý vị có thể khai một xuất miễn cho người vợ/chồng của quý vị với điều kiện người nàyngười này không có lợi tức, không khai chung hồ sơ thuế với ai khác, và không phải là người sống phụ thuộc của người nào khác.

5.Một số người quý vị không thể khai là người sống vào quý vị. Thông thường quý vị sẽ không thể khai một người đã kết hôn là người sống phụ thuộc vào quý vị nếu người này khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu của họ. Đồng thời, khi quý vị khai ai là người sống phụ thuộc vào quý vị, người đó, trong một phần của năm thuế, phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ (U.S. citizen), hay là thường trú dân Hoa Kỳ (U.S. resident alien), cư dân của các thuộc địa Hoa Kỳ (U.S. national), hoặc trú dân quốc tịch Canada và Mexico. Có một ngoại lệ dành cho một trường hợp liên quan đến con nuôi (adopted children).

Muốn biết thêm chi tiết về người sống phụ thuộc và các xuất giảm thuế, bao gồm vấn đề quý vị hay người sống phụ thuộc vào quý vị có cần phải nộp đơn khai thuế hay không, xin tham khảo thêm ấn bản 501 (Publication 501 – Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).