MenuĐài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

NHÂN TÀI TRONG GUỒNG MÁY

MÁC LÊ HỒ

ĐỀU HÓA THÀNH BẦY KHỈ ĐỘC

 

LÝ ĐẠI NGUYÊN

 

Bế mạc  hội nghị thứ 12 của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Việtcộng khóa X, ngày 28/03/2010, nhằm hoàn tất các dự thảo văn kiện Đại Hội Đảng XI. Ở đây thấy chỉ toàn là những khẩu hiệu cũ rích, lạc hậu, nhai đi, nhai lại của các lần đại hội trước. Như về việc đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng, Nông Đức Mạnh tổng bí thư đảng chỉ rõ: “phải thấu suốt 3 quan điểm chỉ đạo, trong đó kiên định các nguyên tắc cơ bản về đảng và xây dựng đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hóa những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng đảng, nhất là quan điểm mới thể hiện trong Cương Lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội. Về việc góp ý kiến với Đại hội XI, Nông Đức Mạnh lớn tiếng khẳng định phải: “phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên…”. Nhưng kinh nghiệm trước nay cho biết, những ý kiến thực sự mới mẻ, ích quốc, lợi dân, dân chủ hóa đảng và đất nước, đều đã bị Trung Ương khóa trước, liệng bỏ hết. Về công tác nhân sự, Nông Đức Mạnh cho đây là “vấn đề then chốt của nhiệm vụ xây dựng đảng”.

Theo Mạnh: “Để có Ban Chấp Hành Trung Ương mạnh, đòi hỏi công tác nhân sự Đại Hội XI, của đảng phải làm sao đạt được những mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chiụ trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, có đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đoàn kết, có uy tín trong đảng và nhân dân”. Nếu đem những tiêu chuẩn mà Nông Đức Mạnh nêu ra trên đây để chọn lựa nhân tài cho Đại Hội XI của đảng, thì đố ai tìm được một mống nào. Vì toàn đảng Việtcộng ngày nay từ trên xuống dưới đều đã quái hóa thành bọn độc quyền, tham nhũng, lưu manh, côn đồ, gian dối, bán nước, vô trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt lợi ích đảng trên lợi ích Quốc Dân. Vì Xã Hội Chủ Nghĩa kiểu Mác-Lênin đã thực sự phá sản, Cái mà Việtcộng gọi là “thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” này, hiện nay, bọn Việtcộng đang hăm hở ngụp lặn trong đó, nó đúng là “thời kỳ của tư bản man rợ lạc hậu” ở đầu thế kỷ 19. Thế giới ngày nay đã vượt qua thời kỳ mông muội ấy để tiến tới nền Kinh Tế Thị Trường Tự Do Toàn Cầu Hóa, trong chế độ Dân Chủ Hóa Toàn Cầu, ở đó tất cả các Quốc Gia lớn nhỏ đều có quyền Bình Đẳng Chủ Động tích cực tham gia.

Thực ra ở Việtnam không thiếu nhân tài, nhưng một khi họ đã lỡ rơi vào guồng máy Xã Hội Chủ Nghĩa và bị thứ chủ nghĩa phi nhân, phi luân, phi văn hóa, phi dân tộc Mác-Lê-Hồ của cái đảng độc tài, độc ác, toàn trị, tham nhũng, vô trách nhiệm ‘tẩy não’, hèn hóa đi thành những tên nô lệ vô cảm, mất ý chí, mất khả năng sáng tạo, vô liêm sỉ, mà ích kỷ tàn nhẫn, giống như một bầy ‘khỉ độc’,chỉ biết gườm nhau và nghe lệnh trên theo quán tính, không dám trái ý chủ nhân. Mà chủ nhân là lãnh tụ đảng và trên cao là các lãnh tụ của các nước đàn anh trong thế giới cộng sản. Vì thế Việtcộng hết lệ thuộc Liênxô, rồi quay vể làm tay sai cho Tầucộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, luôn luôn nuôi ý đồ xâm chiếm Việtnam. Chính vì vậy mà ở Việtnam mới thấy, nhiều cựu Ủy Viên Trung Ương, kể cả cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị sau khi hết quyền hành mới có ý kiến, sáng kiến đòi đổi mới triệt để, đòi dân chủ hoá toàn diện, đòi quyền tự chủ dân tộc, đòi quan tâm tới người dân bị đảng đầy đọa, đòi phải đề phòng bọn Bành Trướng Bắckinh. Còn khi đương quyền thì hoàn toàn thụ động. Điều này cũng tốt thôi, dù sao con người rồi ra cũng trở lại “Làm Người”, dù đảng có dùng mọi cách hèn hóa họ, biến họ thành những ‘con khỉ độc’. Đây chính là mối nguy tâm phúc của cộng đảng, vì một khi thế nước, lòng dân đã thay đổi, thì đảng viên Việtcộng dù muốn hay không sẽ phải tự cứu lấy bản thân mình, bằng cách ‘tự diễn biến hòa bình’ thôi.       

Trước những hành động lấn lướt, ngang ngược, khinh mạn của Tầucộng, trước những sự nhượng bộ hèn mạt của lãnh đạo Việtcộng khóa X, những đảng viên Việtcộng còn lương tri con người, còn tình tự dân tộc, còn nuối tiếc công lao cha anh của họ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, chắc đang điểm mặt những tên Việtgian tay sai Tầucộng. Đang được Tầucộng hà hơi tiếp sức, đánh bóng để đưa vào nắm các ghế quyền lực nhất trong đảng tại kỳ Đaị Hội XI này. Theo điều lệ của đảng thì Tổng Bí Thư phải là một Ủy Viện Bộ Chính Trị khóa trước. Chính vì vậy, mà căn cứ vào hành động làm nô lệ cho Tầucộng của 15 Ủy Viên Bộ Chính Trị, người ta cũng dễ nhận ra. Ngoài Nông Đức Mạnh mãn nhiệm, Nguyễn Phú Trọng 2 nhiệm kỳ BCT và Tô Huy Rứa vừa được đưa vào BCT là 2 con gà sáng gía của Bắckinh. Tuy Nguyễn Chí Vịnh nắm cơ quan Tình Bao Tổng Cục ÌI, thuộc quân đội Việtcộng, là trụ cột của Tầucộng, nhưng chưa được vào Trung Ương, nên chỉ có thể nhằm chiếc ghế Bộ Trưởng Quốc Phòng để làm chỗ dựa cho Tổng Bí Thư mà thôi. Lẽ cố nhiên phía Bắckinh cũng còn có những lá bài bí mật khác mà chưa ai biết.

Tuy không lộ liễu như Bắckinh, nhưng Hoa Thịnh Đốn cũng chẳng quên làm nổi bật vai trò của Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Việtcộng. Sáng nay 30/03/2010, tại Hànội, đại diện chính phủ Việtcộng là Lê Đình Tiến cùng với Đai Sứ Mỹ tại Hànội, Michael Michalak, đại diện chính phủ Hoakỳ đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lãnh vực năng lượng hạt nhân. Giải tỏa  những lo ngại của Hànội liên quan tới vấn đề an toàn và không phổ biến hạt nhân, đồng thời cũng là một trong những điều kiện cần thiết cho phép các công ty Hoakỳ, như Westinghouse Electric Company tham gia vào các dự án năng lượng hạt nhân tại Việtnam. Nhân dịp này Đại Sứ Mỹ tại Hànội, Michael Michalak cho biết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh về an toàn hạt nhân vào tháng tới tại Washington, do tổng thống Mỹ, Barack Obama chủ trì, có sự hiện diện của tổng thống Nga, Dmitri Medvedev và nhiều nguyên thủ các nước có nguyên tử khác. Thât là nở mày, nở mặt.

Điều này khiến cho mọi người phải nhớ lạì thời kỳ trước Đại Hội IX, phe Mười- Anh- Kiệt đang ra sức hạ bệ Lê Khả Phiêu, thì tổng thống Nga thời đó là Putin đã xuất hiện tại Hànội, tạo cơ hội cho Nông Đức Mạnh quy tụ các cựu sinh viên du học tại Liênxô, nhằm làm hậu thuẫn để có thế cho Mạnh ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư bù nhìn của đảng từ ấy đến nay, nhằm thực hiện kế hoạch hòa hoãn giữa Mỹ và Tầu. Liệu chuyến này nước Nga hợp tác với Mỹ có đưa được Nguyễn Tấn Dũng lên chức tổng bí thư thay Nông Đức Mạnh, hay đây chỉ là ‘con cò gỗ nhằm mổ con cò thật’ của Trungcộng, để từ đó một cuộc ‘Diễn Biến Hòa Bình’ thực sự ngoạn mục tại Việtnam sẽ mở ra?  Xin hãy chờ xem! 

 

Little Saigòn ngày 30/03/2010.