Xin Làm Cỏ Biếc Vương Chân Em Đi

(Hà Thượng Nhân)

Mai em, anh về
Xin làm cỏ biếc
Vương chân em đi
Xin làm giọt mưa
Mưa dầm rưng rức
Trên vai người yêu

Anh cầm tay em
Bàn tay khô héo
Anh nhìn mắt em
Gió lùa lạnh lẽo

Anh nhìn lòng mình
Mùa đông mông mênh
Cỏ non mùa xuân
Còn xanh dấu chân
Trăng non mùa hạ
Ướt đôi vai trần
Có xa không nhỉ
Ngày xưa thật gần

Có xa không em
Ngày xưa thật gần.


I Would Make A Bluish Green Grass To Get Involved In Your Walking

On your morrow, I would return
To make a bluish green grass
To get involved in your walking
I would make a raindrop
Of the lasting rain in profusion and with sobs
On the sweet-heart's shoulders

I hold your hands
The withering hands
I look at your eyes
The wind is blowing cold and cheerless

I see through my mind
The winter is immense
The spring tender grass
Is still green in footprints
The summer moon in its first quarter
Dripping wet stark-naked shoulders
It is far away, isn't it?
It was quite close in olden times

Darling! How far is it?
It was quite close in olden times.

(Ha Thuong Nhan)

English Version by
Nguyen Huu Ly
October 15, 2011