BAN TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT BẦU CỬ CÁC CƠ CHẾ CỘNG ĐỒNG
THƯ MỜI
Trân trọng kính mời:
Quí vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
Quí vị Lãnh đạo các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức
Quí Nhân sĩ và Đồng hương Nam California
Vui lòng bớt chút thời giờ quí báu đến tham dự
LỄ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN - TÂN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA
Nhiệm kỳ 2012-2015
Địa điểm: Nhà Hàng Emerald Bay
5015 W. EDINGER Ave.
Santa Ana, CA 92704
(714) 775-5161
Thời gian: Từ 11 AM đến 2 PM, ngày Chủ Nhật 22-04-2012
Sự hiện diện của quí vị là niềm khích lệ lớn lao cho những người sẽ ra gánh vác công việc chung của Cộng đồng và là niềm vinh dự cho Ban Tổ Chức và Giám Sát Bầu Cử.
Trân trọng kính mời,
TM Ban Tổ Chức Bầu Cử
Phan Kỳ Nhơn
TM Ban Giám Sát Bầu Cử
Phan Tấn Ngưu
NB: Vào cửa tự do, có ẩm thực nhẹ và văn nghệ