THƯ MỜI

THAM DỰ

NGÀY HỌP MẶT

LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC

QUI NHƠN

Trân trọng kính mời Quý Đồng hương dành chút thì giờ quý báu đến tham dự Ngày Họp Mặt cựu Giáo Sư, cựu Học sinh liên trường Trung Học Qui Nhơn và ra mắt Đặc San Liên Trường sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2011 tại nhà hàng
SEAFOOD KINGDOOM
9802 KATELLA AVE
ANAHEIM, CA 92804. ĐT: 714-636-0398
Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh hạnh và là sự khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức chúng tôi.
Trân trọng,
Little Saigon, ngày 25 tháng 4 năm 2011
TM. Ban Tổ Chức
Trưởng Ban Phan Minh Đông
xin vui lòng ủng hộ chi phí ẩm thực $30/người.